Description

dopust, odobren enemu od staršev za nego otroka

Additional notes and information

Ta starševska pravica se lahko prenese na drugega družinskega člana, če nacionalno pravo dopušča tako izjemo. Navadno sledi obdobju porodniškega dopusta, do katerega je načeloma upravičena samo mati. V nekaterih državah je starševski dopust odobren posvojiteljem ali rejnikom, medtem ko je v drugih posvojiteljski dopust oblika porodniškega dopusta. Starševski dopust se lahko kombinira z dogovori o delu s krajšim delovnim časom. Cilj starševskega dopusta je omogočiti usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja, zaradi česar je pomembno povezan z enakostjo spolov.