Description

urlop przyznawany rodzicowi w celu zaopiekowania się dzieckiem

Additional notes and information

Prawo rodzicielskie może być przeniesione na innego członka rodziny, jeżeli prawo krajowe przewiduje takie odstępstwo. Zwykle następuje po okresie urlopu macierzyńskiego, do którego co do zasady upoważniona jest tylko matka. W niektórych krajach urlop rodzicielski przyznaje się rodzicom adopcyjnym lub zastępczym, podczas gdy w innych urlop adopcyjny jest uznawany za formę urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski można łączyć z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin. Celem urlopu rodzicielskiego jest wspieranie godzenia pracy, życia prywatnego i rodzinnego, tym samym tworząc ważny związek z równością płci.