Description

Jommallekummalle vanhemmalle lapsen hoitamiseen myönnetty vapaa

Additional notes and information

Tämä vanhempien oikeus voidaan siirtää muulle perheenjäsenelle, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään sellaisesta poikkeuksesta. Tavallisesti se seuraa äitiyslomaa, johon vain äiti on oikeutettu. Joissakin maissa vanhempainvapaa myönnetään adoptio- tai kasvatusvanhemmille, kun taas toisissa adoptiovapaa katsotaan äitiysloman muodoksi. Vanhempainvapaaseen voidaan yhdistää osa-aikaisia työjärjestelyjä. Vanhempainvapaan tarkoituksena on helpottaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamista, joten sillä on tärkeä yhteys sukupuolten tasa-arvoon.