Description

Emmale kummale lapsevanemale antav puhkus lapse eest hoolitsemiseks

Additional notes and information

Seda lapsevanemate õigust võib anda edasi teisele pereliikmele, kui riigisisesed seadused sellist erandit lubavad. Üldiselt järgneb see rasedus- ja sünnituspuhkusele, millele on reeglina õigus vaid emal. Mõnes riigis antakse lapsehoolduspuhkust ka adoptiiv- ja kasuvanematele, teistes nähakse lapsendamispuhkust pigem rasedus- ja sünnituspuhkusena. Lapsehoolduspuhkust võib kombineerida osaajatööga. Lapsehoolduspuhkuse eesmärk on aidata ühitada tööd ja pereelu, olles seega otseselt soolise võrdõiguslikkusega seotud.