Description

Roditeljsko odsustvo se odobrava bilo kojem roditelju radi njege djeteta.

Additional notes and information

Ovo roditeljsko pravo može se prenijeti na drugog člana ili članicu porodice ako državni zakon predviđa takvo izuzeće. Generalno dolazi nakon perioda porodiljskog odsustva, na koji u principu ima pravo samo majka. U nekim zemljama se roditeljsko odsustvo odobrava usvojiteljima ili hraniteljima, dok druge zemlje usvojiteljsko odsustvo smatraju oblikom porodiljskog odsustva. Roditeljsko odsustvo može se kombinovati sa dogovorima o skraćenom radnom vremenu. Roditeljsko odsustvo ima za cilj da olakša usklađivanje radnog, privatnog i porodičnog života, stvarajući tako važnu vezu sa rodnom ravnopravnošću.