Description

dovolená, jež je poskytnuta kterémukoli z rodičů z důvodu péče o dítě

Additional notes and information

Právo rodičů na rodičovskou dovolenou lze přenést na jiného rodinného příslušníka, pokud vnitrostátní právní předpisy takovou výjimku umožňují. Rodičovská dovolená obvykle navazuje na určenou dobu mateřské dovolené, na niž má v zásadě nárok pouze matka. V některých zemích je rodičovská dovolená poskytována i adoptivním rodičům či pěstounům, zatímco v jiných zemích je dovolená v případě osvojení dítěte považována za druh mateřské dovolené. Rodičovskou dovolenou lze zkombinovat s prací na částečný úvazek. Účelem rodičovské dovolené je usnadnit sladění pracovního, soukromého a rodinného života a tím významně přispět k dosažení genderové rovnosti.