Description

Право на одсуство са рада из породичних разлога, које може, али и не мора, бити дељено међу родитељима.