Description

xogħol li jipproduċi oġġetti u servizzi iżda li ma jinkludix remunerazzjoni diretta jew forom oħrajn ta’ pagament bħal xogħol fid-dar u xogħol ta’ indukrar

Additional notes and information

Xogħol mhux imħallas huwa distribwit b'mod ekwu bejn l-irġiel u n-nisa, bin-nisa jkollhom rata ta' parteċipazzjoni ikbar f'dan ix-xogħol mhux remunerat.