Description

arbete som leder till produktion av varor och tjänster men som inte innebär direkt ersättning eller annan form av betalning, som hushållsarbete och omsorgsarbete

Additional notes and information

Obetalt arbete är ojämnt utspritt bland kvinnor och män och kvinnor utgör en högre andel inom sådant obetalt arbete.