Description

muncă care generează produse și servicii dar care nu este remunerată direct sau prin altă formă de plată, ca de exemplu munca casnică și de îngrijire

Additional notes and information

Munca neplătită este repartizată inegal între bărbați și femei, femeile având o cotă mai mare de participare la munca neremunerată.