Description

práca, ktorá produkuje tovary a služby, ale ktorá neznamená priamu odmenu alebo inú formu platieb, ako je práca v domácnostiach a starostlivosť

Additional notes and information

Neplatená práca je nerovnomerne rozdelená medzi ženy a mužov, pričom ženy majú na tejto neplatenej práci vyššiu mieru účasti.