Description

Töö, millega luuakse tooteid ja osutatakse teenuseid, kuid millega ei kaasne tasustamist, nt kodutööd ning ülalpeetavate eest hoolitsemine

Additional notes and information

/…/ märgib, et tasustamata töö on majandusliku tõhususe oluline osa ning et traditsioonilise lähenemise kohaselt ei võeta sotsiaalhüvitiste maksmisel arvesse tasustamata tööd, nagu laste ja eakate eest hoolitsemine;