Description

práce, jejímž výstupem jsou výrobky a služby, která však nepřináší přímou mzdu ani jinou finanční odměnu, například domácí práce a pečovatelská činnost

Additional notes and information

Neplacená práce je mezi ženy a muže rozdělena nerovnoměrně, přičemž ženy se na práci bez nároku na mzdu podílejí větší měrou.