Description

Посао који производи робу и услуге, али који не доноси директну накнаду или други облик плаћања. У својој уској дефиницији, односи се на куц́не послове и послове неге.

Additional notes and information

Неплаћени рад је неравномерно распоређен међу женама и мушкарцима, а жене имају већу стопу учешћа у овом неплаћеном послу.