Description

praca wytwarzająca towary i usługi, ale nie przynosząca bezpośredniego wynagrodzenia lub innej formy płatności, jak praca domowa lub praca opiekuńcza

Additional notes and information

Praca bezpłatna jest nierówno rozłożona między kobiety i mężczyzn, przy czym wskaźnik uczestnictwa w pełnieniu nieodpłatnej jest wyższy w przypadku kobiet.