Description

arbejde, der frembringer varer og tjenesteydelser, men som ikke giver noget direkte vederlag eller anden form for betaling, såsom hus- og omsorgsarbejde

Additional notes and information

Ubetalt arbejde er ujævnt fordelt mellem kvinder og mænd, hvor kvinder står for en højere andel af dette arbejde.