Description

kvantitativno mjerenje rada bez naknade, uključujući procjenu i vrijednost kojom se takav rad odražava na satelitskim računima, koji nije obuhvaćen nacionalnim računima (UN-ov sustav nacionalnih računa), kao što su kućni poslovi, briga za djecu i druge ovisne članove obitelji, priprema hrane za obitelj, rad u zajednici i drugi dobrovoljni rad