Description

Riiklikust aruandlussüsteemist (ÜRO riiklike andmete süsteemist) väljapoole jääva tasustamata töö, nt majapidamistööde, laste ja teiste ülalpeetavate eest hoolitsemise, perele toidu valmistamise, ühiskondliku ja vabatahtliku töö kvantitatiivne hindamine, sh selle väärtuse hindamine satelliitarvepidamise meetodil