Description

meranie neplatenej práce v kvantitatívnom vyjadrení vrátane jej posúdenia a odzrkadľovania jej hodnoty v satelitných účtoch, ktorá je mimo rozsahu národných účtov (systém národných účtov OSN), ako je domáca práca, starostlivosť o deti a iné závislé osoby, príprava potravy pre rodinu, komunitu a iná dobrovoľnícka práca