Description

kiekybinis neatlygintino darbo, kaip antai, atliekamo namuose, rūpinantis vaikais ir kitais globos reikalaujančiais nariais, ruošiant maistą šeimai, bendruomenei ir atliekant kitą savanorišką darbą, matavimas, įskaitant jo vertės nustatymą ir atspindėjimą palydovinėse neapmokamo darbo sąskaitose, kurios nepriklauso nacionalinių sąskaitų visumai (JT nacionalinių sąskaitų sistemai)