Description

Kansallisen tilinpidon (kansallisia tilinpitoja koskeva YK:n järjestelmä) ulkopuolelle jäävän korvauksettoman työn määrällinen mittaaminen, johon kuuluu sen arvon arviointi satelliittitilinpidossa; tällaisia töitä ovat kodinhoitotyöt, lastenhoitoja muu omaishoito, ruuanvalmistus perheelle, yhteiskunnallinen työ ja muu vapaaehtoistyö