Description

meastóireacht, ar bhonn cainníochtúil, lena n-áirítear trína luach a mheas agus machnamh a dhéanamh air i gcuntais shaitailíte, ar obair gan íocaíocht atá lasmuigh de raon feidhme chuntas náisiúnta (córas NA de chuntais náisiúnta), amhail obair tí, cúram a dhéanamh do leanaí agus cleithiúnaithe eile, bia a ullmhú don teaghlach, don phobal agus obair dheonach eile