Description

Мјерење, у квантитативном смислу, укључујући процјену и изражавање вриједности на сателитским рачунима, неплаћеног рада који је изван дјелокруга државних рачуна (УН систем државних рачуна), као што су кућни рад, брига о дјеци и другим издржаваним особама, припрема хране за породицу, заједницу и други добровољни рад.