Description

kvantitativní měření neplacené práce, která nespadá do národních účtů (podle Systému národních účtů OSN), jako například domácí práce, péče o děti a další vyživované osoby, příprava jídla pro rodinu, komunitní a jiná dobrovolná práce, a to včetně odhadu hodnoty této práce a jejího zapracování do satelitních účtů