Description

mätning, i kvantitativt hänseende, genom att bedöma och återspegla dess värde i satelliträkenskaper, av obetalt arbete som faller utanför ramen för nationalräkenskaper (FN:s system för nationalräkenskaper), såsom hushållsarbete, att ta hand om barn och andra personer i beroendeställning, laga mat till familjen, gemenskapen och annat frivilligt arbete