Description

măsurarea cantitativă inclusiv prin evaluare și reflectarea valorii în conturi satelit, a muncii neremunerate, cea care este în afara sferei conturilor naționale (sistemul ONU de conturi naționale), ca de exemplu munca casnică, îngrijirea copiilor și a altor dependenți, gătitul pentru familie, munca în comunitate și alte munci voluntare.