Description

Мерење, у квантитативном смислу, укључујући процену и изражавање његове вредности на сателитским рачунима, неплаћеног рада који је изван делокруга националних рачуна (УН систем националних рачуна), као што су кућни рад, брига о деци и другим издржаваним особама, припрема хране за породицу, заједницу и други добровољни рад. Видети такође: сателитски рачуни