Description

metod för analys av hushållet där det senare framställs som att kombinera hushållsmedlemmarnas tid med marknadsvaror för att ta fram de resultat eller varor det önskar

Additional notes and information

Den tar inte hänsyn till familjers och hushållens interna organisering och strukturer eftersom, och i enlighet med nyklassicismen samt analogt med hur företag förstås, så antar teorin en kostnadslös och effektiv process. Dess ämnen inbegriper inte bara hushållets marknadsbeteende (tillförsel av arbete, efterfrågan på varor) utan även sådana fenomen som äktenskap, fertilitet, barnens utbildning och tidsfördelning.