Description

pieeja mājsaimniecības analīzei, kurā mājsaimniecība attēlota kā mājsaimniecības locekļu laika un tirgus preču apvienojums, lai sniegtu rezultātus vai preces, ko mājsaimniecība vēlas

Additional notes and information

Tajā tiek ignorēta ģimeņu un mājsaimniecību iekšējā organizācija un struktūra, jo neoklasiskās teorijas kontekstā un analogi ar attieksmi pret uzņēmumiem teorijā pieņemts, ka darbība ir efektīva un nerada izdevumus. Tās priekšmets ietver ne tikai mājsaimniecības tirgus uzvedību (darbaspēka nodrošināšana, preču pieprasījums), bet arī tādas parādības kā laulība, auglīgums, bērnu izglītība un laika sadale.