Description

Приступ анализи домаћинства у којем је домаћинство приказано као комбинација времена чланова домаћинства и тржишном робом како би се произвели производи или робе које домаћинство прижељкује.

Additional notes and information

Приступ игнорише унутрашњу организацију и структуру породица и домаћинстава, јер у контексту чисте неокласичне теорије, и аналогно приступу анализи фирми, теорија претпоставља скупо и ефикасно пословање. Њен предмет интересовања не укључује само понашање домаћинства на тржишту (понуда радне снаге, потражња за добрима), већ и појаве као што су брак, плодност, образовање деце и расподела времена.