Description

Kotitalouden analyysin lähestymistapa, jossa kotitalous kuvataan siten, että siinä yhdistyvät kotitalouden jäsenten ajankäyttö markkinatavaroiden kanssa niiden tuotosten tai hyödykkeiden tuottamiseksi, joita se tarvitsee

Additional notes and information

Tässä jätetään huomiotta perheiden ja kotitalouksien sisäinen organisaatio ja rakenne, koska puhtaan uusklassisen teorian puitteissa ja vastaavasti yritysten kohtelussa teoriassa otetaan huomioon kuluton ja tehokas toiminta. Sen aiheet sisältävät kotitalouden markkinakäytöksen (työvoiman tarjonta, tavaroiden kysyntä) lisäksi avioliiton, hedelmällisyyden, lasten kasvatuksen ja ajan osoittamisen kaltaiset ilmiöt.