Description

Подход към анализа на домакинството, при който домакинството се описва като съвкупност от времето на членовете му и стоките на пазара, с цел създаване на резултатите и стоките, от които домакинството в крайна сметка има нужда.

Additional notes and information

Тази теория не взема предвид вътрешната организация и структурата на семействата и домакинствата, защото в контекста на чисто неокласическата теория и по аналогия на фирмите, теорията предвижда по-евтино и по-ефективно функциониране. Тя включва не само пазарното поведение на домакинството (предлагане на труд, търсене на стоки), но и променливи като брак, фертилитет, образованието на децата и разпределянето на времето.