Description

abordare a analizei gospodăriei în cadrul căreia aceasta este considerată ca fiind o combinaţie între timpul consumat de membrii gospodăriei și produsele de piață pentru a produce rezultatele sau bunurile pe care, în final,membrii din gospodărie şi le doresc

Additional notes and information

Nu ține cont de organizarea și structura internă a familiilor și a gospodăriilor deoarece în contextul teoriei neoclasice și prin analogie cu modul de tratare al firmelor, teoria presupune o operațiune eficientă și fără costuri. Tema de interes se referă nu doar la comportamentul de piață al gospodăriei (furnizare de forță de muncă, cerere de produse), dar și la fenomene precum căsătoria, fertilitatea, educația copiilor și distribuirea timpului.