Description

cur chuige maidir leis an anailís ar an teaghlach ina léirítear gur comhcheangal é an dara ceann d'am baill teaghlaigh le hearraí margaidh chun na torthaí nó na tráchtearraí a tháirgeadh is mian leis sa deireadh thiar

Additional notes and information

Tugann sé neamhaird d’eagar agus do struchtúr inmheánach teaghlach agus tithe, mar, i gcomhthéacs na teoirice fíor-nuachlasaicí, agus ar an dul sin an chóir a thugtar do ghnólachtaí, glactar leis sa teoiric gur oibriú gan costas éifeachtach é. Ní hí an iompraíocht ar an margadh a bhaineann leis an teach (soláthar saothair, éileamh ar earraí) amháin a áirítear le hábhar na teoirice ach áirítear léi freisin feiniméin amhail an pósadh, an torthúlacht, oideachas ar leanaí, agus leithdháileadh ama.