Description

prístup k analýze domácnosti, v rámci ktorej je tento model znázornený ako kombinácia času členov domácnosti a trhovými tovarmi na výrobu výstupov alebo komodít, ktoré slúžia na splnenie požadovaného účelu

Additional notes and information

Teória nezohľadňuje vnútornú organizáciu a štruktúru rodín a domácností, pretože v kontexte čisto neoklasickej teórie a využívajúc analógiu s firmami, predpokladá ich beznákladovú a efektívnu prevádzku. Jej predmet zahŕňa nielen trhové správanie domácnosti (ponuka práce, dopyt po tovaroch), ale aj javy, akými sú manželstvo, plodnosť, vzdelávanie detí a rozdelenie času.