Description

přístup ke zkoumání domácností, který popisuje domácnost jako souhrn času vynakládaného jejími členy a tržního zboží jakožto vstupů potřebných pro vytvoření požadovaných výstupů či komodit

Additional notes and information

Nová ekonomika domácností nebere v potaz vnitřní uspořádání a strukturu rodin a domácností, protože v souladu s čistou neoklasickou teorií a obdobně jako při zkoumání obchodních společností předpokládá beznákladový a efektivní provoz. Předmětem jejího zkoumání není jen tržní chování domácnosti (nabídka práce, poptávka po zboží), ale také jevy, jako je manželství, plodnost, výchova dětí a rozvržení času.