Description

qasja ndaj analizës së familjes në të cilën kjo e fundit përshkruhet duke kombinuar kohën e anëtarëve të familjes me mallrat e tregut për të prodhuar produktet ose produktet që dëshiron përfundimisht

Additional notes and information

Ajo injoron organizimin dhe strukturën e brendshme të familjeve dhe ekonomive familjare, pasi në kontekstin e teorisë së pastër neoklasike, dhe në mënyrë analoge me trajtimin e firmave, teoria e konsideron këtë si një veprimtari pa kosto dhe efikase. Subjektet që trajton përfshijnë jo vetëm sjelljen e tregut të familjes (furnizimi i fuqisë punëtore, kërkesa për mallra), por edhe fenomene të tilla si martesa, lindshmëria, arsimimi i fëmijëve dhe menaxhimi i kohës.