Description

Institucionālie noteikumi, normas un prakses, kas pārrauga darba veidu piešķiršanu sievietēm un vīriešiem, meitenēm un zēniem, kuras tāpat raksturo darba dalīšanu pēc dzimuma. Visbiežāk sastopamā apmaksātā un neapmaksātā darba sadalījuma forma starp sievietēm un vīriešiem ir sadalījums starp privāto un publisko dzīvi.