Description

sraith rialacha intuigthe agus follasacha a rialaíonn caidreamh inscne, agus a leithdháileann obair, luach, freagrachtaí agus oibleagáidí difriúla ar mhná agus ar fhir, agus déantar iad a chothabháil ar thrí leibhéal: forstruchtúr cultúrtha (noirm agus luachanna na sochaí); institiúidí (córais leasa teaghlaigh, oideachais agus fostaíochta, etc.); agus próisis shóisialaithe, go háirithe sa teaghlach