Description

Skup implicitnih i eksplicitnih pravila koja regulišu rodne odnose i koja dodjeljuju različite poslove, vrijednosti, odgovornosti i obaveze ženama i muškarcima, a održavaju se na tri nivoa: kulturna nadgradnja (norme i vrijednosti društva); institucije (porodična zaštita, sistemi obrazovanja i zapošljavanja itd.); i procesi socijalizacije, posebno u porodici.