Description

set de reguli implicite și explicite care definesc relațiile de gen, atribuie femeilor și bărbaților munci, valori, responsabilități și obligații diferite şi sunt menținute la trei niveluri: suprastructura culturală (normele și valorile societății); instituțiile (bunăstarea familială, sistemele de învățământ și de ocupare a pieţii muncii, etc.) și procesele de socializare, în special în familie.