Description

skup implicitnih i eksplicitnih pravila kojima se uređuju rodni odnosi na način da se ženama i muškarcima dodjeljuju različiti poslovi i vrijednosti, odgovornosti i obveze, što se održava na tri razine: na kulturološkoj strukturi (norme i vrijednosti društva); institucijskoj osnovi (dobrobit obitelji, obrazovanje i sustavi zapošljavanja); te na razini socijalizacije, pogotovo u krugu obitelji