Description

soubor mlčky předpokládaných a výslovně stanovených pravidel týkajících se genderových vztahů, která ženám a mužům připisují různou práci, hodnotu, odpovědnost a povinnosti a jsou udržována na třech úrovních: nadřazené kulturní struktury (normy a hodnoty společnosti), instituce (zabezpečení rodiny, systémy vzdělávání a zaměstnanosti atd.) a procesy socializace, především v rodině