Description

куп имплицитних и експлицитних правила која регулишу родне односе и која додељују различите послове, вредности, одговорности и обавезе женама и мушкарцима, а одржавају се на три нивоа: културна надградња (норме и вредности друштва); институције (породична добробит, системи образовања и запошљавања итд); и процеси социјализације, посебно у породици.