Description

numanomų ir apibrėžtų, lyčių santykius reglamentuojančių taisyklių rinkinys, kuris priskiria kitokį darbą, vertę, atsakomybę ir įsipareigojimus moterims ir vyrams ir yra taikomas trimis lygmenimis: kultūros antstato (bendruomenės normos ir vertybės); institucijų (šeimos gerovės, švietimo, užimtumo sistemos ir t. t.); ir socializacijos proceso, ypač šeimoje