Description

një grup rregullash të nënkuptuara dhe të qarta që rregullojnë marrëdhëniet gjinore dhe që ndajnë punë, vlerë, përgjegjësi dhe detyrime të ndryshme ndaj grave dhe burrave dhe ruhen në tri nivele: superstruktura kulturore (normat dhe vlerat e shoqërisë);dhe proceset e socializimit, veçanërisht në familje