Description

Скуп имплицитних и експлицитних правила која регулишу родне односе и која додјељују различите послове, вриједности, одговорности и обавезе женама и мушкарцима, а одржавају се на три нивоа: културна надградња (норме и вриједности друштва); институције (породична заштита, системи образовања и запошљавања итд.); и процеси социјализације, посебно у породици.