Description

uppsättning implicita och explicita regler som styr könsrelationer och uppdelningen av arbete, värde, ansvar och skyldigheter mellan kvinnor och män och som upprätthålls på tre nivåer: kulturell överbyggnad (samhällets normer och värderingar), institutioner (familjeomsorg, utbildning och sysselsättningssystem osv.) och socialiseringsprocesser, i synnerhet i familjen