Description

tādu tiešu un netiešu noteikumu kopums, kas regulē dzimumu attiecības un kas piešķir atšķirīgu darbu, vērtību, pienākumus un saistības sievietēm un vīriešiem, un kas pastāv trīs līmeņos: kultūras pamatā (sabiedrības normas un vērtības), iestādēs (ģimenes labklājība, izglītības un nodarbinātības sistēmas utt.) un socializācijas procesos, jo īpaši ģimenē