Description

splet implicitnih in eksplicitnih pravil, ki urejajo odnose med spoloma in ki moškim in ženskam dodeljujejo različno delo, vrednost, odgovornosti in obveznosti. Uveljavljajo se na treh ravneh: kulturna nadgradnja (družbene norme in vrednote), institucije (socialno skrbstvo, sistemi izobraževanja in zaposlovanja itd.) in proces socializacije, predvsem v družini